top of page

13:00-14:30 Mesterklasse

UNGfestival/Jasmina Zivic

Jasmina spelar i Operaen i Kristiansund, og er ein livlig og engasjert lærar. Målgruppe: Born og unge. Ta med eit stykke du har jobba med!


Dersom du ønsker å spele på denne mesterklassen, sender du mail til mesterklasse@flute.no med info om lærarønske og repertoar.


  • Instagram

13:00-14:30 Mesterklasse
bottom of page