Inviterte gjester, foredragsholdere og bidragsytere til Fløytefestivalen 2020

(siden vil oppdateres med mere presentasjoner de nærmeste dagene)

Norsk Fløytefestival - Toneheim Folkehøyskole. 22.-24. mai 2020