top of page

09:00-09:30 Fløyte og kropp er topp

Kroppen må spele på lag om ein skal kunne musisere gjennom mange år! Denne økta handlar om enkle, fysiske øvingar du kan gjere før du tek i instrumentet.

  • Instagram

09:00-09:30 Fløyte og kropp er topp
bottom of page